tel. 062/ 734-73-70 biuro@biblioteka-gorzyce.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piaskowa 3,
63-410 Gorzyce Wielkie,
woj. wielkopolskie
NIP 622-23-94-132

tel. 062/734-73-70,
dyrektor@biblioteka-gorzyce.pl
biuro@biblioteka-gorzyce.pl

 

Filie Biblioteki

  • Filia w Daniszynie
  • Filia w Lewkowie
  • Filia w Sobótce
  • Filia w Szczury
  • Filia we Frankllinowie
  • Filia we Wysocku Wielkim
  • Filia w Lamkach
  • Filia w Topoli Małej
  • Filia we Wtórku

Aktualności

Podsumowanie projektu „Mała książka – wielki człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii, której organizatorem jest Instytut Książki. Od września 2019 w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” roku zapraszaliśmy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do odebrania wyprawki czytelniczej. Projekt wniósł ogromną ilość pozytywnej energii, dzieci były bardzo zadowolone, a zbieranie naklejek spotkało się nierzadko z wielkimi emocjami. 

Każdy przedszkolak, który przyszedł z rodzicem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich lub do filii bibliotecznej w Daniszynie, Lewkowie, Sobótce, Wysocku Wielkim, Lamkach, Wtórku, Franklinowie, Topoli Małej oraz Szczurach otrzymał wyprawkę czytelniczą. Dzieci odebrały książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz kartę małego czytelnika do zbierania naklejek. Po uzbieraniu dziesięciu nalepek, które dziecko otrzymywało za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie choć jednej książki z księgozbioru dziecięcego, został uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego zainteresowania czytelnicze. W wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”.

Gminna Biblioteka w Gorzycach Wielkich oraz jej 9 filii bibliotecznych łącznie wydały 299 wyprawek czytelniczych.  Dzieci, które przyszły odebrać darmowy pakiet, jeśli jeszcze nie były zapisane stały się czytelnikami biblioteki.  Książka, którą dziecko mogło zabrać na zawsze do domu była bardzo miłą niespodzianką i wywoływała uśmiech oraz radość u przedszkolaków. Karta z naklejkami z kolei dostarczyła wiele uciechy dla małych czytelników i była  doskonałym elementem motywacyjnym. Otrzymanie naklejki przez przedszkolaków to chwila dumy i radości. Kampania budzi pozytywne emocje zarówno u dzieci jak i u ich opiekunów.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Nasze biblioteki w dalszym ciągu będą kontynuować projekt czekając na nowych czytelników, którzy odkryją fascynujący świat książek.

Kolejny piątkowy poranek z babcią Władzią

Babcia Władzia kolejny raz spotkała się z przedszkolakami z gminy Ostrów Wielkopolski. Autorka tomiku wierszy „Wierszyki babci Władzi” gościła w bibliotekach: w Lamkach i Wysocku Wielkim oraz w przedszkolach: w Sobótce i we Wtórku.

Odwiedziny najmłodszych to jeden z elementów promocji lokalnej książki. Poetka odwiedziła  bibliotekę w Lamkach i Wysocku Wielkim oraz w przedszkolu w Sobótce i Wtórku. Władysława Głowacka – autorka tomiku, poza tworzeniem wierszy jest aktywną emerytką, śpiewa w chórze „Radość”, uczestniczy w spotkaniach Klubu Aktywnego Seniora w Gorzycach Wielkich. Wciąż pisze kolejne wiersze.

Poetka podczas spotkań opowiedziała dzieciom skąd wzięła się u niej potrzeba pisania wierszy, skąd czerpie tematy i jak wygląda proces tworzenia książki. W trakcie krótkich wizyt przedszkolaki zaznajomiły się z książka oraz wysłuchały kilku utworów z tomiku.

Książka wydana przez gorzycką książnicę zawiera zbiór 10 wierszy, które skierowane są dla najmłodszych. Charakteru wydania nadają oryginalne ilustracje znanej ostrowskiej malarki oraz projektantki, zajmującej się grafiką komputerową i scenografią – Barbary Zabłockiej. Spotkania zorganizowane zostały przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich. Prowadzone były przez dyrektora książnicy – Dariusza Pryczaka.

Spotkanie autorskie to doskonała okazja na poznanie nowych utworów, ale także samej autorki, co z pewnością było dla najmłodszych cennym doświadczeniem. Wszystkie spotkania zakończyły się podziękowaniami dla autorki. Biblioteka ufundowała dla przedszkola tomiki wierszy, a dla dzieci słodkie przekąski.

 

Kolejny piątkowy poranek z babcią Władzią

Babcia Władzia kolejny raz spotkała się z przedszkolakami z gminy Ostrów Wielkopolski. Autorka tomiku wierszy „Wierszyki babci Władzi” gościła w bibliotekach: w Lamkach i Wysocku Wielkim oraz w przedszkolach: w Sobótce i we Wtórku.

Odwiedziny najmłodszych to jeden z elementów promocji lokalnej książki. Poetka odwiedziła  bibliotekę w Lamkach i Wysocku Wielkim oraz w przedszkolu w Sobótce i Wtórku. Władysława Głowacka – autorka tomiku, poza tworzeniem wierszy jest aktywną emerytką, śpiewa w chórze „Radość”, uczestniczy w spotkaniach Klubu Aktywnego Seniora w Gorzycach Wielkich. Wciąż pisze kolejne wiersze.

Poetka podczas spotkań opowiedziała dzieciom skąd wzięła się u niej potrzeba pisania wierszy, skąd czerpie tematy i jak wygląda proces tworzenia książki. W trakcie krótkich wizyt przedszkolaki zaznajomiły się z książka oraz wysłuchały kilku utworów z tomiku.

Książka wydana przez gorzycką książnicę zawiera zbiór 10 wierszy, które skierowane są dla najmłodszych. Charakteru wydania nadają oryginalne ilustracje znanej ostrowskiej malarki oraz projektantki, zajmującej się grafiką komputerową i scenografią – Barbary Zabłockiej. Spotkania zorganizowane zostały przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich. Prowadzone były przez dyrektora książnicy – Dariusza Pryczaka.

Spotkanie autorskie to doskonała okazja na poznanie nowych utworów, ale także samej autorki, co z pewnością było dla najmłodszych cennym doświadczeniem. Wszystkie spotkania zakończyły się podziękowaniami dla autorki. Biblioteka ufundowała dla przedszkola tomiki wierszy, a dla dzieci słodkie przekąski.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu i kodowanie w bibliotece

Przez cały luty szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby realizowały lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.  Do działań przyłączyła się również filialna biblioteka w Szczurach.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce. Biblioteka filialna zaprosiła do współpracy Magdalenę Matuszewską – nauczycielkę informatyki w Szkole Podstawowej im. J. Lipskiego w Szczurach. Uczniowie I klasy wysłuchali pogadanki na temat bezpieczeństwa w Internecie. Pierwszaki rozpoczynająprzygodę
w wirtualnym świecie i tutaj czyhają na nich niebezpieczeństwa. Magdalena Matuszewska opowiedziała o zagrożeniach w cyberprzestrzeni: niebezpieczne witryny, portale, cyperprzemoc. Czytelnicy poznali ważne zasady korzystania z komunikatorów. Nauczycielka przestrzegała uczniów przed ujawnianiem danych i umawianiem się z nieznajomymi. Druga część spotkania dotyczyła kodowania. Tym razem była to wersja offline. Bibliotekarka przygotowała dla uczniów karty do kodowania. Plansze zostały oznaczone podobnie jak w grze statki. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie odkodować obrazki i je według kodu pokolorować. Następnie plansze do kodowania posłużyły do wyznaczenia trasy od punktu startu do określonego pola na planszy. Uczniowie przemierzali trasę, stosując się do strzałek. Odkodowane zostały m.in. tytuły znanych baśni. Zabawa w wędrowca ćwiczyła orientację przestrzenną i znajomość kierunków. Kodowanie poprzez zabawę rozwija kreatywne i logiczne myślenie.

Kolejny piątkowy poranek z babcią Władzią

Babcia Władzia kolejny raz spotkała się z przedszkolakami z gminy Ostrów Wielkopolski. Autorka tomiku wierszy „Wierszyki babci Władzi” gościła w bibliotekach: w Lamkach i Wysocku Wielkim oraz w przedszkolach: w Sobótce i we Wtórku.

Odwiedziny najmłodszych to jeden z elementów promocji lokalnej książki. Poetka odwiedziła  bibliotekę w Lamkach i Wysocku Wielkim oraz w przedszkolu w Sobótce i Wtórku. Władysława Głowacka – autorka tomiku, poza tworzeniem wierszy jest aktywną emerytką, śpiewa w chórze „Radość”, uczestniczy w spotkaniach Klubu Aktywnego Seniora w Gorzycach Wielkich. Wciąż pisze kolejne wiersze.

Poetka podczas spotkań opowiedziała dzieciom skąd wzięła się u niej potrzeba pisania wierszy, skąd czerpie tematy i jak wygląda proces tworzenia książki. W trakcie krótkich wizyt przedszkolaki zaznajomiły się z książka oraz wysłuchały kilku utworów z tomiku.

Książka wydana przez gorzycką książnicę zawiera zbiór 10 wierszy, które skierowane są dla najmłodszych. Charakteru wydania nadają oryginalne ilustracje znanej ostrowskiej malarki oraz projektantki, zajmującej się grafiką komputerową i scenografią – Barbary Zabłockiej. Spotkania zorganizowane zostały przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich. Prowadzone były przez dyrektora książnicy – Dariusza Pryczaka.

Spotkanie autorskie to doskonała okazja na poznanie nowych utworów, ale także samej autorki, co z pewnością było dla najmłodszych cennym doświadczeniem. Wszystkie spotkania zakończyły się podziękowaniami dla autorki. Biblioteka ufundowała dla przedszkola tomiki wierszy, a dla dzieci słodkie przekąski.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu i kodowanie w bibliotece

Przez cały luty szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby realizowały lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.  Do działań przyłączyła się również filialna biblioteka w Szczurach.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce. Biblioteka filialna zaprosiła do współpracy Magdalenę Matuszewską – nauczycielkę informatyki w Szkole Podstawowej im. J. Lipskiego w Szczurach. Uczniowie I klasy wysłuchali pogadanki na temat bezpieczeństwa w Internecie. Pierwszaki rozpoczynająprzygodę
w wirtualnym świecie i tutaj czyhają na nich niebezpieczeństwa. Magdalena Matuszewska opowiedziała o zagrożeniach w cyberprzestrzeni: niebezpieczne witryny, portale, cyperprzemoc. Czytelnicy poznali ważne zasady korzystania z komunikatorów. Nauczycielka przestrzegała uczniów przed ujawnianiem danych i umawianiem się z nieznajomymi. Druga część spotkania dotyczyła kodowania. Tym razem była to wersja offline. Bibliotekarka przygotowała dla uczniów karty do kodowania. Plansze zostały oznaczone podobnie jak w grze statki. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie odkodować obrazki i je według kodu pokolorować. Następnie plansze do kodowania posłużyły do wyznaczenia trasy od punktu startu do określonego pola na planszy. Uczniowie przemierzali trasę, stosując się do strzałek. Odkodowane zostały m.in. tytuły znanych baśni. Zabawa w wędrowca ćwiczyła orientację przestrzenną i znajomość kierunków. Kodowanie poprzez zabawę rozwija kreatywne i logiczne myślenie.

Dzień Bezpiecznego Internetu i kodowanie w bibliotece

Przez cały luty szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby realizowały lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.  Do działań przyłączyła się również filialna biblioteka w Szczurach.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce. Biblioteka filialna zaprosiła do współpracy Magdalenę Matuszewską – nauczycielkę informatyki w Szkole Podstawowej im. J. Lipskiego w Szczurach. Uczniowie I klasy wysłuchali pogadanki na temat bezpieczeństwa w Internecie. Pierwszaki rozpoczynająprzygodę
w wirtualnym świecie i tutaj czyhają na nich niebezpieczeństwa. Magdalena Matuszewska opowiedziała o zagrożeniach w cyberprzestrzeni: niebezpieczne witryny, portale, cyperprzemoc. Czytelnicy poznali ważne zasady korzystania z komunikatorów. Nauczycielka przestrzegała uczniów przed ujawnianiem danych i umawianiem się z nieznajomymi. Druga część spotkania dotyczyła kodowania. Tym razem była to wersja offline. Bibliotekarka przygotowała dla uczniów karty do kodowania. Plansze zostały oznaczone podobnie jak w grze statki. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie odkodować obrazki i je według kodu pokolorować. Następnie plansze do kodowania posłużyły do wyznaczenia trasy od punktu startu do określonego pola na planszy. Uczniowie przemierzali trasę, stosując się do strzałek. Odkodowane zostały m.in. tytuły znanych baśni. Zabawa w wędrowca ćwiczyła orientację przestrzenną i znajomość kierunków. Kodowanie poprzez zabawę rozwija kreatywne i logiczne myślenie.

Biblioteczne Walentynki z przedszkolakami

Walentynki to nie tylko dzień miłości, ale również przyjaźni, życzliwości i serdeczności.  Z tej okazji w piątek tj. 14 lutego 2020 biblioteka w Daniszynie wspólnie z przedszkolem  zorganizowała walentynkowe spotkanie.

Podczas spotkania przedszkolaki ubrane walentynowo brały udział w różnych zabawach
i zajęciach ,  które dla nich przygotowano w bibliotece. Dzieci  zapoznały się z postacią
św. Walentego i przypomniały sobie, że walentynki to nie tylko święto  zakochanych ale to również dzień dobrych uczuć, życzliwości i przyjaźni. Dla przedszkolnych czytelników przygotowano quiz na temat romantycznych par z baśni i bajek. Następnie wysłuchały opowiadania o walentynkowych przygodach sympatycznego żółwika Franklina. Nie zabrakło oczywiście sercowych kolorowanek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. Na koniec tego dnia każde dziecko otrzymało walentynkową opaskę oraz pyszne  słodycze.
Było bardzo miło i „serduszkowo” !!!

 

 

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast