tel. 062/ 734-73-70 biuro@biblioteka-gorzyce.pl

Przez cały luty szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby realizowały lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.  Do działań przyłączyła się również filialna biblioteka w Szczurach.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce. Biblioteka filialna zaprosiła do współpracy Magdalenę Matuszewską – nauczycielkę informatyki w Szkole Podstawowej im. J. Lipskiego w Szczurach. Uczniowie I klasy wysłuchali pogadanki na temat bezpieczeństwa w Internecie. Pierwszaki rozpoczynająprzygodę
w wirtualnym świecie i tutaj czyhają na nich niebezpieczeństwa. Magdalena Matuszewska opowiedziała o zagrożeniach w cyberprzestrzeni: niebezpieczne witryny, portale, cyperprzemoc. Czytelnicy poznali ważne zasady korzystania z komunikatorów. Nauczycielka przestrzegała uczniów przed ujawnianiem danych i umawianiem się z nieznajomymi. Druga część spotkania dotyczyła kodowania. Tym razem była to wersja offline. Bibliotekarka przygotowała dla uczniów karty do kodowania. Plansze zostały oznaczone podobnie jak w grze statki. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie odkodować obrazki i je według kodu pokolorować. Następnie plansze do kodowania posłużyły do wyznaczenia trasy od punktu startu do określonego pola na planszy. Uczniowie przemierzali trasę, stosując się do strzałek. Odkodowane zostały m.in. tytuły znanych baśni. Zabawa w wędrowca ćwiczyła orientację przestrzenną i znajomość kierunków. Kodowanie poprzez zabawę rozwija kreatywne i logiczne myślenie.

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast